Jan-Åke Björk

Förhandlingsteknik, kommunikation och konflikthantering, en del av din vardag.

Du förhandlar dagligen och ofta utan att du ens är medveten om det.

Vad innebär det då att vara en skicklig förhandlare?  Svaret är inte helt enkelt. En sak är säker! Dåliga förhandlingsresultat och konflikter kostar företag enorma summor och en förbättring inom denna konst ger direkt märkbara resultat av stora mått.

Lär dig att bli ett riktigt proffs i förhandling! Du kommer att ha stor nytta av detta, inte bara i affärslivet och på arbetet utan även i ditt privata liv.

Informell förhandling i vardagslivet och att förhandla formellt i affärslivet.

Vi förhandlar hela tiden, utan att vi ens själva är medvetna om det.
Att vara skicklig i att förhandla är en oerhörd tillgång i livet.

Vad innebär föhandlingsskicklighet för dig som person?

Hur många JA får du? Ambitionen är att du skall bli bättre eller rent utav en mästare i alla dessa aspekter.

Vad innebär det för ditt företag eller organisation med en förbättrad skicklighet inom affärsförhandling?

Hur många JA kan du och dina medarbetare stå för?
En förhandlingskurs i ”Kreativ Förhandling” kommer att leda till märkbara och bestående förbättringar runt dessa frågor.

Dessa är några av de områden som berörs i en förhandligskurs och ambitionen är att du skall få en varaktig kompetens som kan tillämpas direkt efter en kurs.

Förhandlingar sker som sagt hela tiden i ditt vardagsliv, i ditt hem, med vänner och grannar, på arbetsplatsen och naturligtvis i formella förhandlingar inom affärslivet, politiken, diplomati, fack och arbetsgivare, rättsväsendet, polisen, vården m.m.

Vår utbildning och våra tjänster riktar sig till högre chef, mellanchefer, ledare, ”key account managers”, försäljningschef, inköpschef och projektledare och vi kan även bidra med en föreläsning.

Vägen till JA.

Varför är det då så viktigt att vara en skicklig förhandlare?
Jo, en skicklig förhandlare kan lösa meningsskiljaktigheter och konflikter på ett konstruktivt sätt och faktiskt är det så att skickliga förhandlare sällan hamnar i konflikter.

Våra metoder är unika på så sätt att vi sätter kompetens som ett steg över ren traditionell kunskap. Förhandlingar är ett psykologiskt spel där kommunikation och konflikthantering är vitala aspekter.
Affärsmannaskap är också en vital del i en affärsförhandling, då du skall förstå konsekvenserna av det du förhandlar om.

Skillnaden mellan vår utbildning och traditionella kurser i förhandling är just det tvärvetenskapliga greppet som innehåller såväl de psykologiska aspekterna som de affärsmässiga aspekterna och vi lär ut dessa kunskaper på ett mycket speciellt sätt.

Kurser, utbildning seminarier, workshops och föreläsning, coaching, mentorskap och medling.

Vi erbjuder :

  1. Företagsintern förhandlingsutbildning
  2. Öppna förhandlingsutbildningar
  3. Distansutbildning i ”Kreativ Förhandling”, bestående av 15 DVD-lektioner med teori och övningsuppgifter
  4. Cross-culture förhandlingsutbildning
  5. Grupputveckling, kommunikation och gruppcoaching i syfte mot bättre samarbete och förståelse (ex. ledningsgrupper)
  6. Executive coaching och mentorskap
  7. Certifiering i ”Kreativ affärsförhandling” genom Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH)
  8. Medling i förhandlings- och konfliktsituationer
  9. Talare, coach och föreläsare

För mer information se under fliken ”Beskrivningar” och ”Utbud”.

© IBCC 2010 – Tillverkad med Wordpress av Intelliweb