Jan-Åke Björk

Cross-Culture ger dig kompetens inom både kulturellt beteende, kulturell förståelse och förhandling på en och samma gång.

Denna beskrivning ger dig en kortfattad en kort summering runt träning i interkulturell förhandling. Det går bra att ladda ner en utförlig PDF-broschyr som finns tillgänglig på denna sida.

Interkulturell förhandling

IBCC tillsammans med SLH (Skandinaviska Ledarhögskolan) är glada att presentera ett unikt koncept i att lära ut, hur man hanterar kulturella skillnader genom förhandlingskurser.

Vi skiljer på kunskap och kompetens. Att lära ut kulturella skillnader genom litteratur eller föreläsningar är helt enkelt inte gångbart.

För att förstå och kunna interagera med en annan kultur är det viktigt att man får ”känna på” skillnaden och att sedan tillsammans också kunna diskutera och reflektera över varandras olika sätt att se på den så kallade verkligheten.

Det är här kombinationen av förhandlingsundervisning och kulturella skillnader passar mycket bra ihop och man får ju två utbildningar i ett.

Utbildningen går ut på att halva gruppen representerar en kultur och den andra halva gruppen representerar en annan kulturell bakgrund.
Genom att sätta ihop en sådan grupp så får deltagarna under ett antal intensiva dagar, genom olika förhandlingsövningar prova på varandras olikheter och på så vis nå en förståelse, vilket i sin tur också medför ett bättre samarbete med olika affärskulturer.
För närvarande finns fokus på att köra kurser mellan svenska och kinesiska affärskulturer

Varför en kombinerad kurs i förhandling och kulturell förståelse?

I en ”cross-culture”-kurs får ni ta del av en mycket annorlunda metod när det gäller lärande.
Här lär man sig att hantera kulturella skillnader genom att utföra olika övningar runt förhandlingar och förhandlingsspel. Naturligtvis varvas detta med teoriavsnitt, inom såväl förhandling som kulturella aspekter.
Teori och övningar följs upp med diskussioner och reflektioner. Det är på det viset verkligt lärande äger rum.

Detta gäller naturligtvis för såväl lärande inom förhandlingsteknik, kommunikation och kulturell förståelse.
Genom en mix av olika kulturer i undervisningsgruppen och utmanande förhandlingsspel så för vi fram relevanta övningar som i sin tur resulterar i bestående kompetens inom samtliga ovan nämnda områden.

En förhandling börjar alltid med att bygga en relation. Kulturella skillnader består av djupa värderingar och övertygelser, vilket innebär att vikten av kommunikationsskicklighet är av vital betydelse för att kunna överbrygga stora skillnader i sättet att tänka.

En ”cross-culture”- kurs skall representeras av två olika kulturer, deltagarantalet skall vara uppdelat på ungefär hälften av varje lands kultur.

Det kan vara människor som har med varandra att göra i verkliga livet och på detta vis stärker vi relationer och förståelse genom en kurs.

Men det kan också vara en grupp där deltagarna inte känner varandra och som inte har för avsikt att göra affärer tillsammans i framtiden. Fördelarna med detta är att deltagarna ”vågar släppa lite mer på sin integritet” .

Det finns alltid två kursledare som var och en har en professionell bakgrund runt internationellt affärsliv och förhandling och som var och en är uppvuxen i de båda ländernas kulturer och samtidigt är väl bekant med den andra kulturen.

© IBCC 2010 – Tillverkad med Wordpress av Intelliweb