Jan-Åke Björk

Träning och föreläsning inom förhandlingsteknik,

Denna beskrivning ger dig en kortfattad summering runt träning inom förhandling. Det går bra att ladda ner en utförlig PDF-broschyr som finns tillgänglig på denna sida.

Kreativ Förhandling handlar om resultat och relationer som leder till varaktigt partnerskap.

Träning i kreativ förhandling kommer att ge dig en ovärderlig kunskap, skicklighet och kompetens inom området förhandling.
Detta kommer att medföra att du blir bättre på att hantera affärer och dagliga överenskommelser med såväl kunder, leverantörer, medarbetare som andra intressenter.

Ledare, chefer, försäljning, inköp och projektledare.

Träningen riktar sig till ledare och chefer inom näringsliv och organisationer samt medarbetare inom bland annat försäljning, inköp, processtyrning och projektledning.

Genom stimulerande och unika övningar får du bestående färdigheter och skicklighet i förhandling som kan användas i praktiken med en gång.

Bättre relationer mot partnerskap och goda förhandlingsresultat.

Det primära syftet är att du skall bli bättre på att bygga överenskommelser där både du och den andra parten klart och tydligt kan notera förbättrade relationer och att lära sig hur man uppnår ett ökat totalvärde som gynnar båda parter. Principen bygger på att båda parter når en överenskommelse som gör att dessa blir tillfredställda och känner sig nöjda med resultatet och förhandlingsprocessen.

Det här med att nå en vinna-vinna situation är kanske lite sanning med modifikation.  Vi brukar säga att “… du får det du förhandlar dig till och inte nödvändigtvis det du förtjänar”.
Eftersom träningen syftar till att en förhandling skall leda till förbättrade relationer så är alltid strävan att samtliga parter känner sig nöjda med förhandlingsresultatet.

Teori, affärsmässighet, psykologi och beteende.

Du får ta del av de senaste forskningsresultaten inom ämnet förhandling och ett antal teoretiska modeller. Till detta lägger vi in unika övningar och verklighetsbaserade fallstudier som tar upp olika affärsaspekter samtidigt som du får träning i att ta till dig nya framgångsrika beteenden.
Ett bra förhandlingsresultat är mycket baserat på ditt eget beteende och hur väl du kan interagera med den andra parten.
Det är här kunskaper inom beteendeområdet NLP (Neuro Linguistic Programming), kommer på plats.

Din egen förhandlingsstil med hjälp av beteendeanalys.

Du har nu chansen att testa din förhandlingsstil genom en beteendeanalys som är en del av träningen och med en professionell förhandlare som kan hjälpa dig att analysera din egen förhandlingsstil och ge dig personlig feedback ifrån övningarna.
Det går bra att ta med egna exempel på förhandlingssituationer och på så sätt få hjälp med att applicera framgångsrika lösningar.

En kurs i förhandling  kommer att ge dig:

  1. En förbättrad självinsikt och självbild runt din egen förhandlingsstil och en förbättrad självkänsla inför olika förhandlingssituationer.
  2. Bättre bedömningsförmåga av din och den andra partens förhandlingsstyrka.
  3. Verktyg för att etablera förhandlingsstrategier och taktik.
  4. Nya angreppsvinklar och tekniker i att bygga och förbättra relationer med affärspartners.
  5. Kommunikationsredskap för att bli bättre på att hantera besvärliga personer samt att bättre kunna avslöja lögner och så kallade ”fula tricks”.
  6. Förhandlingstekniker som gör dig till en mästare inom området förhandling, vare sig det gäller traditionell affärsförhandling, långsiktig diplomati eller vardagliga överenskommelser.
  7. Förbättrad insikt i att hantera interkulturella skillnader. Företagsinterna förhandlingskurser.
  8. Öppna förhandlingsutbildningar.

Utbudet består av kurser,seminarier och föreläsningar och erbjuder:

Företagsinterna kurser

Öppna kurser

Cerrtifiering som ”Excellence i affärsförhandling” via Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH).

See under fliken ”Utbud”

© IBCC 2010 – Tillverkad med Wordpress av Intelliweb