Jan-Åke Björk

Forskning med hjälp av modellering baserat på NLP Neuro Linguistic Programming inom området förhandling.

Inom IBCC utförs för närvarande ett forskningsprojekt genom modellering av mycket skickliga förhandlare.
Detta projekt studerar ett antal väldokumenterade förhandlare inom olika områden, såsom affärsförhandling, fackliga förhandlare, polisiära förhandlingar, och förhandlingar inom fredsuppdrag och politik.

Studien går ut på att identifiera och kartlägga framgångsrika beteenden såväl medvetna som undermedvetna.
Målet är sedan att kunna dela med sig av dessa framgångsrika beteenden i form av kurser, nyhetsbrev och föreläsningar.
Detta så att andra människor och organisationer kan dra nyttan av och kunna använda sig av dessa framgångsrika beteendemönster.

När man frågar en skicklig förhandlare vad skickligheten består i… ”Hur bär du dig åt?” så får man svaret ”jag bara gör…” eller ”jag vet inte”.
Personer med förmågor är oftast inte medvetna om vad deras förmåga egentligen består i.
Modellering enligt NLP- principer gör det möjligt genom verkliga iakttagelser och intervjuer att faktiskt kartlägga även undermedvetna framgångsrika beteendemönster.

Erfarenheter har visat att även den som blir ”modell” får insikter i vad det framgångsrika beteendet består av och lär sig på så vis mer om sig själv och kan efter en modellering medvetet fokusera än mer på dessa framgångsrika beteenden och på så vis bli ännu bättre i sin förhandlingsutövning.

Exempelvis ser man ofta i  försäljningsorganisationer att vissa individer presterar betydligt bättre än genomsnittet. Man kan då “modellera” dessa högpresterande personer så att dessa skickliga beteenden kan överföras till hela säljorganisationen.

© IBCC 2010 – Tillverkad med Wordpress av Intelliweb