Jan-Åke Björk

Jan-Åke Björck, coach, mentor, föreläsare, utbildare, konsult och medlare.

Jan-Åke Björck har över 30 års erfarenhet inom internationellt affärsliv.

Han är nu verksam som utbildare, coach och konsult inom kommunikation med fokus på förhandling och presentationsteknik.

Jan-Åke har varit verksam och bosatt i flera år i Australien, Latinamerika, Mellersta Östern och i Asien.

Under denna tid har Jan-Åke varit engagerad inom försäljning/förhandling och han har därmed också förvärvat en mycket god känsla och kunskap för olika kulturer och språk.

Hans karriär präglas av en ingenjörsbakgrund där han företrätt Ericsson i ett antal större internationella telekommunikationsprojekt.

Jan-Åke har även en civilekonomexamen ifrån Australien och kompletterande studier inom ”Business Management” på Berkeley University, California, U.S. och Thunderbird University, Arizona, U.S.

Han har agerat i roller såsom Projektledning, Försäljningschef, Produktchef och som Affärsområdes Direktör inom Ericsson koncernen. Detta har inneburit en mångfald av internationella affärsscenarier mot såväl kunder som underleverantörer, partners och konkurrenter.

Jan-Åke är också känd som en mycket god talare och presentatör som på ett pedagogiskt sätt förmedlar sitt budskap.

I egenskap av föreläsare och kursledare bedriver Jan-Åke en forskningsstudie genom modellering av excellens inom området förhandling. kommunikation,och konflikthantering enligt NLP (Neuro Linguistic Programming)- metodik, som är ett område inom beteendevetenskap där Jan-Åke är Masters och Consultancy-Trainer-certifierad genom NLP University, California,U.S.
Jan-Åke är också certifierad som instruktör för mental träning inom Silva Metoden och han är också certifierad att utföra personlighetsanalys baserat på DISC-modellen och är certifierad inom ICC såsom internationell coach.

Sedan år 2003 har Jan-Åke varit engagerad i kurs- och föreläsningsverksamhet inom förhandling och kommunikation baserat på olika koncept för ett antal väletablerade utbildningsföretag och baserat på utvärderingar har han gjort detta med bästa tänkbara resultat.

Jan-Åke är författare till boken ”Människan bakom förhandling –  Hur du blir en mästare på att förhandla genom personligt ledarskap och NLP”.

I sin konsultativa roll erbjuder han föreläsningar, träning, utbildning och seminarier inom förhandlingsteknik, presentationsteknik, ledarkommunikation och kulturellt beteende och mental träning.
Han erbjuder även coaching, medling och mentorskap inom ovan nämnda områden.

© IBCC 2010 – Tillverkad med Wordpress av Intelliweb