Jan-Åke Björk

IBCC International Business Communication & Culture

IBCC står för International Business Communication and Culture.

Vårt fokus är baserat på interaktiv kommunikation som en bas för mästerskap inom förhandling, konflikthantering, gruppsamverkan och att överbrygga kulturella skillnader.

Vår mission är att assistera företag, organisationer och individer att bli bättre på att hantera mänskliga relationer inom sitt arbetsliv genom att tillhandahålla träning och information.
Detta så att företaget, organisationen och individen blir framgångsrika inom ramen för sina mål och visioner.

Vår vision är att förmedla kunskap och bestående kompetens.
Så att mänskligheten når en högre nivå mot samarbete, goda relationer och partnerskap.

Våra värderingar är baserade på respekt mot alla människor och varelser och mot vår omgivning.
Och professionalism som ett värde för att sträva efter att alltid bli bättre och att alltid överträffa förväntningar.
Vi värderar också mångfald vilket vi tror för med sig kreativitet och nya och annorlunda sätt att lösa problem, vilket i sin tur kommer att leda till en bättre värld.

Våra uppdragsgivare kommer att få assistans med att förbättra sin verksamhet genom ett mer effektivt sätt att använda sitt humankapital, genom sin egen personal och genom bättre relationer till sina kunder, partners och samhället i stort.

Vi består av ett nätverk med ett antal väl erfarna konsulter, utbildare och coacher.

Kontaktperson och ansvarig för IBCC’s verksamhet är Jan-Åke Björck.

Jan-Åke kan nås via mail: jan-ake.bjorck@ibcc.se

och via telefon: 0737 – 14 51 54

© IBCC 2010 – Tillverkad med Wordpress av Intelliweb