Jan-Åke Björk

Kursprogram förhandlingsteknik, grupputveckling, distanskurs,och cross culture, coaching, mentorskap och medling.

Kreativ Förhandling

Kreativ förhandling erbjuds som företagsintern träning och genom öppna kurser.
Vi håller även seminarium och föreläsningar inom ämnet. (se föreläsningar)

Vid intresse kontakta:

IBCC per mail: info@ibcc.se

Jan-Åke Björck per mail: jan-ake.bjorck@ibcc.se

eller per telefon:  0737 – 14 51 54

Öppna kurser i Förhandling:

3 – dagar  Förhandling                     4/3 -6/3             2015  i Stockholm

2 – dagar  Förhandling                   18/3 -19/3            2015  i Stockholm

3 – dagar  Förhandling                   25/3 – 27/3           2015  i Stockholm

4 – dagar Certifiering Förhandling     22/4 – 24/4  &  8/5     2015  i Stockholm

3 – dagar  Förhandling                     18/5 – 20/5        2015  i Stockholm

3 – dagar  Förhandling                       1/6 – 3/6           2015  i Stockholm

2 – dagar   Förhandling                   10/6 – 11/6          2015  i Malmö

5 – dagar  Negotiation                        5/10 – 9/10       2015  i  Indien

5  dagar certifiering  Förhandling        4/1 – 8/1       2016  i Thailand

Grupputveckling

Grupputveckling ges som företagsintern workshop.

Distanskurs

Distanskurs kan beställas via IBCC per mail info@ibcc.se
Överenskommelse runt coaching och support. Kontakta per mail: jan-ake.bjorck@ibcc.se
eller per telefon:  0737- 14 51 54

Cross Culture

Cross Culture ges som företagsintern kurs och workshop och kan variera mellan 3 och 5 dagar. För utförlig information kontakta
Se även hemsida www.negotiation.se

Coaching, mentorskap och medling

Executive coaching, mentorskap och medling kan erbjudas.
För utförlig information kontakta Jan-Åke Björck
Mail: jan-ake.bjorck@ibcc.se
eller per telefon: 0737 – 14 51 54

© IBCC 2010 – Tillverkad med Wordpress av Intelliweb