Jan-Åke Björk

Internutbildning genom en distanskurs i förhandling med coaching och certifiering.

”Internutbilda ditt företag på hemmaplan, spara både tid och pengar”

Denna beskrivning ger dig en kortfattad en kort summering runt distanskursen i förhandling. Det går bra att ladda ner en utförlig PDF-broschyr som finns tillgänglig på denna sida

Kreativ Förhandling, en distansutbildning i affärsförhandling med option till coaching och möjlighet till certifiering.

Denna distanskurs i ”Kreativ Förhandling” kommer att ge dig som kursdeltagare en grundläggande, praktisk och god kompetens inom området affärsförhandling. Dessutom får medarbetarna en gemensam syn på förhandlingsprocessen, vilket är mycket värdefullt i gruppförhandlingar.
Detta kommer också att öka samsynen och förståelsen mellan chefer och medarbetare beträffande befogenheter, mål och företagets vision och värderingar.

Varför en kurs i affärsförhandling?

Flera undersökningar visar att träning och skicklighet i förhandling är av en oerhörd vikt för hur väl affärer och samarbeten faller ut.
När det gäller förhandlingskicklighet i affärslivet, så finns det brister. Det är bara att konstatera att många fusioner, samarbeten och affärer slutar i konflikter och mindre lönsamma projekt bara därför att man ingått i överenskommelser som egentligen inte gynnat någon part på sikt.

I de flesta organisationer är det ju så att många förhandlingar är av intern karaktär. Genom detta distanspaket får samtliga medarbetare också lägga grunden för en gemensam kommunikationsplattform inom företagets/organisationens ramar när det gäller mål, kultur och värderingar.

Varför en distansutbildning?

Fördelarna med denna distansutbildning är många.
Denna typ av lärande är effektiv, ekonomisk, och ger deltagarna verklig kompetens inom området. Detta får man dels genom kunskap som består av teorier, diskussioner, reflektion och övningar. Det är denna kombination som ger en bestående kompetens.

Dessutom lägger man föreläsningar, övningar, diskussion och reflektionsuppgifter inom de tider och på den plats som passar deltagarna och företaget bäst.

Distanskurs i förhandlingsteknik, ”Kreativ Förhandling”

Kursen riktar sig till ledare inom näringsliv och organisationer samt medarbetare inom främst försäljning, inköp, projektledning och andra personer som är involverade i förhandlingar av olika slag.

Kursledaren Jan-Åke Björck har en bakgrund som ingenjör och ekonom, med över 25 års internationell förhandlingserfarenhet. Bl.a har han representerat Ericssonkoncernen i affärsuppgörelser i ett flertal olika länder.
Han har även en bakgrund inom mental träning och beteendevetenskap och är bl.a certifierad internationell coach och NLP-tränare (NLP Neuro Linguistic Programming).
Distanskursen har arrangerats tillsammans med Skandinavisaka Ledashögskolan där även rektor Lars-Eric Uneståhl, Ph.d, och Professor inom psykologi har aktivt medverkat.

Distanskursen ”Kreativ Förhandling” kommer att ge dig som kursdeltagare:

En förbättrad självinsikt runt din egen förhandlingsstil och en förbättrad självkänsla inför olika förhandlingssituationer.

Bättre bedömningsförmåga av din egen och den andra partens förhandlingsstyrka.

Verktyg för att etablera förhandlingsstrategier och taktik.

Nya angreppsvinklar i att bygga och förbättra relationer med affärspartners.

Kommunikationsredskap för att bli bättre på att hantera besvärliga personer samt att bättre kunna avslöja lögner och så kallade ”fula tricks”.

Förhandlingstekniker som gör dig till en mästare inom området förhandling, vare sig det gäller traditionell affärsförhandling, långsiktig diplomati eller vardagliga överenskommelser.

Förbättrad insikt i att hantera interkulturella skillnader

Kursupplägg.

Distanskursen består av följande delar:

15 st DVD-skivor i form av föreläsningar och diskussioner från en verklig kurs.

Teorihäfte med ett teoriavsnitt till varje föreläsningstillfälle.

Övningshäfte med övningar tillhörande varje föreläsningstillfälle.

Förhandlingsspel.

Åhörarkopior med tillhörande bildmaterial.
Kursledarinstruktioner och certifieringsinstruktioner

Coaching och telefonsupport.

Genomförande av distanskursen.

Distanskursen kan delas upp på 15 olika kurstillfällen, på ca 2 timmar per tillfälle. Detta inkluderar då föreläsning, övningar och diskussioner. Vissa förhandlingsspel kan ta upp till 3 timmar.
Antalet deltagare bör inte vara under 4 personer och inte överstiga 12 personer  per grupp, på grund av karaktären på övningar och det diskussions och erfarenhetsutbyte som blir en del av lärandet.
Kursen kan som sagt delas upp till 15 tillfällen eller köras i mer intensiva former. Tas kursen i ett svep får man räkna med upp till ca 30 timmar av aktiviteter varvat mellan teoriföreläsningar, reflektioner, övningar, diskussioner och förhandlingsspel.

Certifiering Genomförande av Certifiering som ”Excellence i affärsförhandling”

Kursdeltagare som deltagit i distanskursen ”Kreativ Förhandling” kan få ett certifikat som ”Excellence i affärsförhandling”  genom Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH).
Detta sker genom vissa tilläggsuppgifter och en praktisk examensuppgift och en tentamen.

Coaching av handledare och deltagare

Distanspaketet är upplagt med tydliga instruktioner så att en handledare enkelt skall kunna dirigera kursen. Lämplig handledare kan vara en linjechef, eller personalchef eller ekonomichef.
Coaching kan erbjudas som komplement både till handledare och till övriga deltagare.

Pris

Ett kursledarpaket innehållande en uppsättning av:

15 st DVD skivor
1st Teorihäfte
1st Övningshäfte
1st Åhörarhäfte
7 st uppsättningar av förhandlingsspel
Kursledarinstruktion och certifieringsinstruktion.
Coaching och telefonsupport

Pris: 17,750 kr (exkl.moms)

Till varje kursdeltagare innehållande en uppsättning av:
1st Teorihäfte
1st Övningshäfte
1st Åhörarhäfte
Certifieringsinstruktion

Pris: 750 kr (exkl.moms) per deltagare

Beställning.

Distanskurs kan beställas via IBCC per mail info@ibcc.se
Överenskommelse runt coaching och support. Kontakta per mail jan-ake.bjorck@ibcc.se
eller per telefon:  0737- 14 51 54

© IBCC 2010 – Tillverkad med Wordpress av Intelliweb