Jan-Åke Björk

Föreläsning med Jan-Åke Björck som talare.

Vi erbjuder föreläsningar inom följande områden:

Hemlighetern bakom framgångsrika förhandlare.

Dagens affärsklimat kräver skicklighet inom området förhandling och vi påstår att det finns väldigt få skickliga förhandlare.
Skickliga förhandlare vinner alltid respekt, skapar större och lönsammare affärer och säkerställer goda relationer med fler än en vinnare.
Vi brukar också säga att du får det du förhandlar dig till och inte nödvändigtvis det du förtjänar.

NLP som ett hjälpmedel för ledare i affärslivet

NLP utvecklades av lingvistikprofessorn John Grinder samt matematikern och psykologen Richard Bandler på 1970-talet. Konceptet kom snart att användas av idrottsmän och inom hälsovården. Senare har det trängt in i arbetslivet och det har visat sig att man framgångsrikt kan öva och utveckla bl a:

Konsten att överbrygga kulturella skillnader

Att göra affärer och att kommunicera på hemmaplan kan vara nog så komplicerat. När man sedan lägger till kulturella aspekter blir utmaningen än större.

Ni som har agerat tillsammans med andra kulturer har säkert känt frustration över att ibland inte ” nå fram” eller känt frustration över att processen är långsam och trög eller kanske att effektiviteten inte är den som man önskar.

Hur skicklighet inom interaktiv kommunikation ger kraftfulla team utan konflikter.

Människan i centrum.

Hur får jag medarbetare och intressenter att bli motiverade och samarbeta mot gemensamma mål .

Varför är det ofta så svårt att förstå varandra ?

Vad skall jag tänka på för att bättre kommunicera mina budskap.

© IBCC 2010 – Tillverkad med Wordpress av Intelliweb